„Budujemy MOST” w Cieplicach

Szkoła Podstawowa w Cieplicach (sfera edukacji) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno –  Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy (sfera kultury) we współpracy z Zagrodą edukacyjną „W Międzyczasie” realizuje projekt pod nazwą „Budujemy MOST”.