O projekcie

Udało się! Jesteśmy zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu grantowego na współorganizację inicjatyw, które realizowane będą w województwie podkarpackim w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2020.

Nasz projekt nosi tytuł „Budujemy MOST”.

Co znaczy MOST?

MOSTMożna Obywatelski Stworzyć Team

Team – zespół, drużyna

Po co MOST? Dlaczego budujemy?

Aby połączyć siły w działaniu, uczyć się współpracy i skierować wszystkie możliwe siły na odniesienie sukcesu RAZEM. To tylko i aż droga do budowania MOST-u, pokazująca, że jego tworzenie (budowanie) we wspólnocie, daje wymierne dla niej korzyści i że w rezultacie warto i trzeba podjąć wyzwanie, zespolić siły dla realizacji wspólnych celów. Razem Można Obywatelski Stworzyć Team i podjąć trud budowania wspólnoty.

Z kim RAZEM? Do kogo adresowany jest projekt?

Głównymi odbiorcami projektu i równocześnie inicjatorami podejmowanych innowacyjnych działań będą uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Cieplicach oraz chętni uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Adamówka. Pośrednio odbiorcami projektu będą też dzieci przedszkolne, rodzice, chętni mieszkańcy sołectw Gminy Adamówka, a wspierającymi wszelkie przedsięwzięcia projektu będą nauczyciele.

W jakim celu?

Celem projektu jest stworzenie oferty innowacyjnych przedsięwzięć rozwojowych dotyczących sołectwa Cieplice i ukazanie roli  edukacyjno – kulturotwórczej jaką są małe wiejskie wspólnoty, które zainicjują działania środowiska lokalnego na rzecz wspólnego dobra.

Jakie to działania?

– warsztaty przyrodnicze „Co w lesie piszczy?” z konkursem „Czy znasz TY las”,

– warsztaty plastyczne „Jestem twórcą”,

– warsztaty malarskie „Nowa – stara szkoła”,

– warsztaty ceramiczne „Z niczego – coś”,

– warsztaty „Budzenie zmysłów” w kuchni,

– warsztaty fotograficzne „Moim okiem”,

– warsztaty kreatywności „Wiem, potrafię, zrobię”,

– warsztaty dziennikarskie „Była taka historia”,

– ścieżka edukacyjno – kulturowa „U nas we wsi Cieplice”,

– utworzenie strony internetowej www  na czas działań projektowych i bieżące jej prowadzenie,

– folder „Cieplice i ich walory”,

– wystawa fotograficzna „Cieplice – miejsce, w którym żyjemy”

– „Księga budowy MOST-u”.

 

Szkoła Podstawowa w Cieplicach (sfera edukacji) realizuje projekt „Budujemy MOST” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno –  Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy (sfera kultury) we współpracy z Zagrodą edukacyjną „W Międzyczasie”.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021.

Co to jest Bardzo Młoda Kultura?

Bardzo Młoda Kultura (BMK) to trzyletni program wspierania edukacji kulturowej. Jest to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. Obecnie trwa jego II edycja, zaplanowana na lata 2019-2021.

Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury.

W programie ważne jest, aby poprzez wspólne działania budować współpracę pomiędzy sektorami kultury i edukacji, wzmacniać edukację kulturową i integrować lokalną społeczność. Dzięki temu można bezpłatnie uczestniczyć w ciekawych zajęciach warsztatowych i finansować działania związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży.

Małgorzata Leja,
koordynator projektu „Budujemy MOST”

Bardzo Młoda Kultura – jak to działa?