O projekcie

 

 

Bardzo Młoda Kultura kolejny raz w Cieplicach

Rzeczywiście udało się jeszcze raz! Jesteśmy grantobiorcami tegorocznej edycji konkursu na współorganizację inicjatyw, które realizowane są w województwie podkarpackim w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2021.

Nasz projekt nosi tytuł „Między nami w Międzyczasie”.

 

O co nam chodzi?

O nas najbardziej i o czas dla siebie wzajemnie. Ponieważ przeżywamy okres „zatorowości” w międzyludzkich relacjach, zakładamy, że priorytetem projektu jest czas. Wskazujemy na czas, który chcemy sobie darować; który łączy; jest świadkiem; uczy; stwarza możliwości, daje szanse. Skupimy uważność na czasie w kulturze i jej ważnej roli współcześnie, a przy tym zadbamy o dobrostan beneficjentów w odbudowaniu relacji. Stworzymy możliwości edukacyjnej zabawy w czasie i przestrzeni, w trakcie której młodzi ucząc się, zostaną uposażeni w umiejętności, z których mogą korzystać na bieżąco i w przyszłości.

 

Jaki jest nasz cel główny?

Poprzez realizację nowatorskich przedsięwzięć rozwojowych w Gminie Adamówka, będziemy ukazywać kluczową rolę edukacji kulturowej w czasie i przestrzeni historycznej oraz i jej wpływ na rzecz tworzenia wspólnego dobra.

Koncepcja projektu opiera się na procesowym „osadzaniu” naszej przeszłości w przyszłości, a łącznikiem będą tu młodzi ludzie. Zakładamy, że dzieci i młodzież – beneficjenci projektu zainteresują się działaniami, również sami będą je inicjowali, odczują poczucie sprawstwa, będą mili szansę „wejścia” do nowej inicjatywy i będą w niej poszukiwać aktywności. Wędrując w czasie i przestrzeni, będą poznawać kulturę, uczyć się korzystać z jej dorobku, sami będą dociekać jak ciekawie łączyć w edukacji kulturowej to, co było w przeszłości z tym, co tu i teraz.

 

Do kogo adresowany jest projekt?

Głównymi odbiorcami projektu i równocześnie inicjatorami podejmowanych nowatorskich działań będą chętni uczniowie klas II – VIII SP w Cieplicach oraz chętni uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy w Adamówka. Pośrednio odbiorcami projektu będą też dzieci przedszkolne, rodzice uczniów, chętni mieszkańcy sołectw Gminy Adamówka i sąsiednich gmin. Dzieci i młodzież nie mają żadnej możliwości uczestniczenia w przedsięwzięciach o podobnej tematyce i zakresie działania, a projekt jest jedyną dla nich szansą na pobudzenie i rozwój zainteresowań.

 

Jakie działania proponujemy?

 • warsztaty plastyczne „Czas w malarstwie”
 • warsztaty przyrodnicze „Jak czas wpływa na las?”
 • warsztaty kulinarne „W kuchni Międzyczasu”
 • warsztaty kreatywności „Anioły czasem…”
 • warsztaty ogrodnicze „W babcinym ogródku”
 • warsztaty fryzjerskie „Historia warkoczem spleciona”,
 • warsztaty muzyczne „Nowe brzmienie dawnej muzyki”
 • warsztaty kaligraficzne „Mój pamiętnik”
 • warsztaty dziennikarskie „Pocztówka dawniej i dziś”
 • druk pocztówek  „Pozdrowienia z Cieplic” z działań projektu
 • organizacja wystawy fotograficznej „Cieplice z klimatem”
 • organizacja spotkań „Godni naśladowania”
 • opracowanie i wydruk „Gazety w Międzyczasie”
 • happening na podsumowanie projektu.

Szkoła Podstawowa w Cieplicach (sfera edukacji) realizuje projekt „Między nami w Międzyczasie” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno –  Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy (sfera kultury) we współpracy z Zagrodą edukacyjną
„W Międzyczasie” i Nadleśnictwem Sieniawa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

 

Małgorzata Leja
koordynator projektu „Między nami w Międzyczasie”

 

 

A tak działo się w 2020 roku:

 

Udało się! Jesteśmy zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu grantowego na współorganizację inicjatyw, które realizowane będą w województwie podkarpackim w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2020.

Nasz projekt nosi tytuł „Budujemy MOST”.

Co znaczy MOST?

MOSTMożna Obywatelski Stworzyć Team

Team – zespół, drużyna

Po co MOST? Dlaczego budujemy?

Aby połączyć siły w działaniu, uczyć się współpracy i skierować wszystkie możliwe siły na odniesienie sukcesu RAZEM. To tylko i aż droga do budowania MOST-u, pokazująca, że jego tworzenie (budowanie) we wspólnocie, daje wymierne dla niej korzyści i że w rezultacie warto i trzeba podjąć wyzwanie, zespolić siły dla realizacji wspólnych celów. Razem Można Obywatelski Stworzyć Team i podjąć trud budowania wspólnoty.

Z kim RAZEM? Do kogo adresowany jest projekt?

Głównymi odbiorcami projektu i równocześnie inicjatorami podejmowanych innowacyjnych działań będą uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Cieplicach oraz chętni uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Adamówka. Pośrednio odbiorcami projektu będą też dzieci przedszkolne, rodzice, chętni mieszkańcy sołectw Gminy Adamówka, a wspierającymi wszelkie przedsięwzięcia projektu będą nauczyciele.

W jakim celu?

Celem projektu jest stworzenie oferty innowacyjnych przedsięwzięć rozwojowych dotyczących sołectwa Cieplice i ukazanie roli  edukacyjno – kulturotwórczej jaką są małe wiejskie wspólnoty, które zainicjują działania środowiska lokalnego na rzecz wspólnego dobra.

Jakie to działania?

– warsztaty przyrodnicze „Co w lesie piszczy?” z konkursem „Czy znasz TY las”,

– warsztaty plastyczne „Jestem twórcą”,

– warsztaty malarskie „Nowa – stara szkoła”,

– warsztaty ceramiczne „Z niczego – coś”,

– warsztaty „Budzenie zmysłów” w kuchni,

– warsztaty fotograficzne „Moim okiem”,

– warsztaty kreatywności „Wiem, potrafię, zrobię”,

– warsztaty dziennikarskie „Była taka historia”,

– ścieżka edukacyjno – kulturowa „U nas we wsi Cieplice”,

– utworzenie strony internetowej www  na czas działań projektowych i bieżące jej prowadzenie,

– folder „Cieplice i ich walory”,

– wystawa fotograficzna „Cieplice – miejsce, w którym żyjemy”

– „Księga budowy MOST-u”.

 

Szkoła Podstawowa w Cieplicach (sfera edukacji) realizuje projekt „Budujemy MOST” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno –  Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy (sfera kultury) we współpracy z Zagrodą edukacyjną „W Międzyczasie”.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021.

Co to jest Bardzo Młoda Kultura?

Bardzo Młoda Kultura (BMK) to trzyletni program wspierania edukacji kulturowej. Jest to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. Obecnie trwa jego II edycja, zaplanowana na lata 2019-2021.

Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury.

W programie ważne jest, aby poprzez wspólne działania budować współpracę pomiędzy sektorami kultury i edukacji, wzmacniać edukację kulturową i integrować lokalną społeczność. Dzięki temu można bezpłatnie uczestniczyć w ciekawych zajęciach warsztatowych i finansować działania związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży.

Małgorzata Leja,
koordynator projektu „Budujemy MOST”

Bardzo Młoda Kultura – jak to działa?