START w Przemyślu

Szkoła Podstawowa w Cieplicach (sfera edukacji) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy (sfera kultury) we współpracy z Zagrodą edukacyjną „W Międzyczasie” i Nadleśnictwem Sieniawa realizuje projekt pod nazwą „Między nami w Międzyczasie”.