TworzyMY mini – arboretum

„WidziMY jak wygląda świat wokół nas i możemy go zmieniać na lepszy. ChceMY zagospodarować teren przyszkolny do spędzania czasu wolnego” – tak mówiła młodzież podczas przeprowadzonych wakacyjnych diagnoz. Przygotowanie terenu pod mini – arboretum było poważnym wyzwaniem.

Wieloetapowe działania sprawnie planowano. Zaniedbany obszar został oczyszczony z kamieni i betonu. Rodzic – Przyjaciel szkoły zadbał o nawiezienie kilku wywrotek ziemi, którą młodzież pracowicie rozplantowała. Pokryto ją ogrodową agrowłókniną i zasadzono wiele gatunków oraz odmian roślin o różnych pokrojach, kształtach i barwie liści, kwiatów, kwiatostanów i owoców. Mamy więc planowaną zmianę – zagospodarowany i urządzony teren do spędzania czasu wolnego i znaczącą poprawę estetyki otoczenia szkoły.

Niezaprzeczalną wartością powstałego w projekcie HORYZONT miejsca zieleni jest pełnienie równocześnie funkcji estetyczno – krajobrazowej i rekreacyjnej. Ważne jest też, że arboretum będzie dostarczać bezpośredniego materiału merytorycznego do poglądowego nauczania przyrody, biologii i ekologii w szkole. Przyrodniczy zakątek będzie więc pełnił bardzo ważną funkcję dydaktyczno – edukacyjną i wychowawczą, umożliwiając uczniom prowadzenie systematycznych i długotrwałych obserwacji. Pasjonaci fotografowania będą mieli możliwość prowadzenia całorocznej dokumentacji fotograficznej, która pokaże zróżnicowanie i piękno roślin w różnych porach roku. Bezpośredni udział młodzieży w opiece nad mini – arboretum przygotowuje do założenia i prowadzenia w przyszłości własnego ogrodu.

Drzewa i krzewy tłumią hałas i oddziałują kojąco na psychikę człowieka. Zielony ogród łagodzi zachowania agresywne, zmęczenie i rozdrażnienie. Ogród dendrologiczny przy naszej szkole, wykonany przez młodzież z wspierającymi nauczycielami i instytucjami to wspaniały przykład partnerstwa w działaniu dla wspólnego dobra.